Onartzeko baldintzak | Enologia Berritzailea Masterra

 • Home
 • Onartzeko baldintzak

ONARPEN PROFILA

 • Enologia
 • Ekonomia eta Enpresa Zientziak
 • Elikagaien Zientzia eta Teknologia
 • Elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntza
 • Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritza
 • Biologia Zientziak
 • Kimika Zientziak
 • Beste gradu batzuk, Batzorde Akademikoaren parekidetasun irizpidearen arabera

ALDEZ AURRETIKO PRESTAKUNTZA BALDINTZAK

Masterra aldez aurreko jakintza desberdinekin has daitekeenez, lau ikasgai eskaintzen dira prestakuntza ikastaro osagarri gisa:

 • Mahastizaintza eta ardogintza enpresetako oinarrizko finantzak ez-finantzarientzat (3 kreditu)
 • Analisi Sentsorialaren Oinarriak (3 kreditu)
 • Enologiaren oinarriak (3 kreditu)
 • Mahatsaren ekoizpenaren eta konposizioaren oinarri fisiologikoak eta ingurumenekoak (3 kreditu)

Ikasleen aurreinskripzioa onartu ondoren, masterreko Batzorde Akademikoak ebaluatuko du prestakuntza-ikastaro osagarri horietako bat edo gehiago burutu behar diren masterra hasi aurretik edo master horretan zehar, ikasle bakoitzaren curriculumean oinarrituta. Ikastaro horiei dagozkien kredituak ez dira zenbatzen unibertsitate titulu ofizialerako.

Aurrematrikulazioaren ondoren, tutore pertsonal batek aholkularitza akademikoa eskainiko die ikasleei, izena eman ondoren laguntzari eta orientazioari buruzko atalean zehazten den bezala. Ikaslearen aldez aurreko ikasketak aztertuko dira eta, behar izanez gero, orientazioa emango zaio prestakuntza ikastaro osagarri horietako batean edo gehiagotan izena eman behar badu. Batzorde Akademikoak orientazio hori gainbegiratu eta koordinatuko du, ikasleen prestakuntza prozesua ahalik eta eraginkorrena izan dadin. Era berean, Batzordeak bitartekotza egingo du ikaslearen eta tutorearen artean edozein desadostasun badago ikastaro gehigarrietako bat egiteko beharrari dagokionez, bai eta ikaslearen hautaketak masterrerako ezarritako programa akademikoa oztopa dezakeenean ere.

MEREZIMENDUEN EBALUAZIOA

 • Ikaslearen espedientea: batez besteko notaren balorazioa Hezkuntza Ministerioaren irizpidearen arabera ( % 50)

 • Curriculuma: curriculum profesionalaren balorazioa ( % 30)

 • Beste batzuk: hizkuntzak, ikastaroak, beste titulazio batzuk ( % 20)

BALORAZIO GEHIGARRIA

Merezimenduen balorazioaz gain (curriculum profesionala, ikaslearen espedientea eta beste irizpide batzuk), hautagaiari elkarrizketa bat hitzar dakioke Batzorde Akademikoko kide batekin, haren interesa eta prestasuna berresteko, bai eta masterra bere banakako profilerako egokia den egiaztatzeko ere. Funtsean, masterraren lanbide profila ikaslearen behar eta interesetara egokitzen dela ziurtatzea da helburua. Batzorde Akademikoak elkarrizketa hori eta merezimenduen balorazioa erabiliko ditu ikasleak hautatzeko, matrikulazioa egin aurretik. Elkarrizketetan bildutako informazioa hautatutako ikasle bakoitzari esleitutako tutoreei bidaliko zaie ondoren, lagungarri izan dadin, egin beharreko kredituei buruzko aholkuak eman behar dizkietenean.