Harrera eta orientazioa | Enologia Berritzailea Masterra

  • Home
  • Harrera eta orientazioa

HARRERA ETA ORIENTAZIOA

UPV/EHUk eta NUPek zein bere webgunearen bidez emandako graduondoko ikasketei buruzko informazioaz gain, honako webgune honek masterraren webgune espezifiko baterako esteka bat izango du (IMKrekin, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko enpresa publikoarekin, elkarlanean garatua), eta bertan informazio argia eta zehatza emango da ikasleentzat interesgarriak izan daitezkeen alderdi guztiei buruz, matrikulazioari, ikasketa programari edo aurreikusitako ebaluazio prozedurei buruzko erabakiak hartzen laguntzeko.

LAGUNTZA ETA ORIENTAZIOA IZENA EMAN ONDOREN

Matrikulatu ondoren, UPV/EHUko eta NUPeko unibertsitate masterrak kudeatzeko arautegiak ezartzen du ikasle bakoitzak tutore pertsonal bat izango duela (masterreko BATZORDE AKADEMIKOAK esleituko du, izena eman ondoren), bai eta master amaierako lanerako zuzendari bat ere (ikasleak aukeratuko du, fakultateko irakasleek urtero egiten dituzten lanetan oinarrituta). Biek orientatzaile gisa jardungo dute graduondoko ikasketak behar bezala egiteko hartu beharreko erabakiak hartzerakoan. Gainera, Graduondoko Ikasketen eta Etengabeko Prestakuntzaren Unitateak ere laguntza eskainiko du ikastaroarekin zerikusia duten beste gai batzuk kudeatzeko (beken eskaera, proposamenen deialdiak, ziurtagiriak, matrikulazioaren aldaketak, kredituen onarpena, etab.). Informazio guztia zehatz-mehatz eta eguneratuta dago Graduondoko Ikasketen eta Etengabeko Prestakuntzaren Unitatearen webgunean. Masterraren barne funtzionamenduari buruzko informazioa (ordutegiak, egutegia, jarduerak, etab.) zehatz-mehatz jasoko da masterraren webgunean. Era berean, zuzendaria, masterreko batzorde akademikoa osatzen duten irakasleak eta titulazioan parte hartzen duten irakasle guztiak prest egongo dira beti ikasleen beharrei erantzuteko eta denbora gordeko dute tutoretza saioetan aritzeko.

Era berean, Titulazioen Kalitatea Bermatzeko Sistemak eta erantsitako prozedurak ezartzen dute bide bat jarriko dela ikasleek iradokizunak eta kexak aurkez ditzaten, dagokion arautegiarekin bat etorrita. Masterreko Batzorde Akademikoa hiruhileko bakoitzaren amaieran bilduko da, besteak beste, kexak eta iradokizunak aztertzeko eta ondorioak Ebaluazio, Berrikuspen eta Hobekuntza Aktan jasoko dira.

Aurrematrikulatutako ikaslearekin elkarrizketa pertsonala egin ondoren, tutoreak definituko ditu, ikasleak matrikulatu beharko lituzkeen gainerako hautazko ikasgaiak, nahi den lanbide profila lortuko badu. Eskura dauden hautazko irakasgaien kopurua kontuan hartuta, ikasleak ikuspegi profesional desberdinak aukera ditzake, izan dezakeen edozein kezka asetzeko. Tutoreak ikasleari orientazioa emango dio, halaber, derrigorrezko kanpoko praktiken gune izango duen enpresa hautatzeko eta master amaierako lanaren gaia aztertzeko, esperientzia horiek lortu nahi den lanbide profila garatzeko aukera eman diezaioten ikasleari.

Derrigorrezko kanpoko praktikak barne hartzen dituen master profesionala denez, tutoreak praktika horiek ere gainbegiratuko ditu eta arduratuko da enpresetan egiten duen egonaldian sor litezkeen arazoak komunikatzen eta konpontzen direla bermatzeaz. Tutoreak ikaslea eta enpresa orientatuko ditu Master Amaierako Lanaren gaia erabakitzeko orduan, ikaslearen interes akademikoak enpresa laguntzaileek dituzten behar puntualekin edo estrategikoekin bateragarri egiten saiatuz.