Harrera eta orientazioa | Enologia Berritzailea Masterra

  • Home
  • Harrera eta orientazioa

HARRERA ETA ORIENTAZIOA

UPV/EHUk eta NUPek euren webguneen bidez ematen duten graduondoko ikasketei buruzko informazioak ikasleentzat interesgarri izan daitezkeen alderdi guztiak jasotzen ditu matrikularen, ikasketa-programaren edo aurreikusitako ebaluazio-prozeduren inguruko erabakiak hartzerakoan.

LAGUNTZA ETA ORIENTAZIOA IZENA EMAN ONDOREN

Matrikulatu ondoren, UPV/EHUko eta NUPeko unibertsitate masterrak kudeatzeko arautegiak ezartzen du ikasle bakoitzak tutore pertsonal bat izango duela (masterreko BATZORDE AKADEMIKOAK esleituko du, izena eman ondoren), bai eta master amaierako lanerako zuzendari bat ere (ikasleak aukeratuko du, fakultateko irakasleek urtero egiten dituzten lanetan oinarrituta). Biek orientatzaile gisa jardungo dute graduondoko ikasketak behar bezala egiteko hartu beharreko erabakiak hartzerakoan. Gainera, Graduondoko Ikasketen eta Etengabeko Prestakuntzaren Unitateak ere laguntza eskainiko du ikastaroarekin zerikusia duten beste gai batzuk kudeatzeko (beken eskaera, proposamenen deialdiak, ziurtagiriak, matrikulazioaren aldaketak, kredituen onarpena, etab.). Informazio guztia zehatz-mehatz eta eguneratuta dago Graduondoko Ikasketen eta Etengabeko Prestakuntzaren Unitatearen webgunean. Masterraren barne funtzionamenduari buruzko informazioa (ordutegiak, egutegia, jarduerak, etab.) zehatz-mehatz jasoko da masterraren webgunean. Era berean, zuzendaria, masterreko batzorde akademikoa osatzen duten irakasleak eta titulazioan parte hartzen duten irakasle guztiak prest egongo dira beti ikasleen beharrei erantzuteko eta denbora gordeko dute tutoretza saioetan aritzeko.

Tutoreak ikasleari orientazioa emango dio, halaber, derrigorrezko kanpoko praktiken gune izango duen enpresa hautatzeko eta master amaierako lanaren gaia aztertzeko, esperientzia horiek lortu nahi den lanbide profila garatzeko aukera eman diezaioten ikasleari.

Derrigorrezko kanpoko praktikak barne hartzen dituen master profesionala denez, tutoreak praktika horiek ere gainbegiratuko ditu eta arduratuko da enpresetan egiten duen egonaldian sor litezkeen arazoak komunikatzen eta konpontzen direla bermatzeaz. Tutoreak ikaslea eta enpresa orientatuko ditu Master Amaierako Lanaren gaia erabakitzeko orduan, ikaslearen interes akademikoak enpresa laguntzaileek dituzten behar puntualekin edo estrategikoekin bateragarri egiten saiatuz.